Elektrické vytápění

Elektrické topení je nejdostupnější, nejvhodnější, pohodlné a ekologický šetrné řešení k vytápění obytných prostor formou elektrického topení.

Ve vašem rodinném domě, bytě, na chatě i v chalupě je možné bez velkých investičních nákladů vybrat z několika druhů. V současné době se nejvíce využívá topných kabelů uložených v podlaze. Pořizovací cena elektrického topení je výrazně nižší než u klasického ústředního topení.

Pokud stojíte před otázkou čím zajistit tepelnou pohodu u vás, obraťte se na nás, rádi vám navrhneme nejvýhodnější řešení, zajistíme kvalitní elektroinstalaci a poradíme s postupem nutných prací a pomůžeme s vyplněním žádostí pro E.ON

Zajišťujeme

 • topení pomocí elektrického kotle
 • vytápění pomocí elektrických přímotopů
 • topení pomocí elektrického podlahového topení
 • vytápění elektrickými akumulačními kamny

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TOPNÝMI KABELY

Historie

Systém podlahového vytápění má dlouhou historii, neboť byl znám již starým Římanům. Elektrické podlahové vytápění topnými kabely je jedním z nejdokonalejších a nejkomfortnějších systémů elektrického vytápění. Je to vytápění sálavé s velmi příznivými parametry – teplo je přímo předáváno tělu formou tepelného záření (na rozdíl od konvektorů, které vytápějí nepřímo, prostřednictvím ohřátého vzduchu).

Výhody

O kvalitě elektrického podlahového vytápění svědčí řada argumentů. Nejdůležitější z nich je tepelná pohoda, resp. příznivé rozložení teplot. Výhodou je téměř stejná teplota v celé místnosti. Nedochází k proudění vzduchu a víření prachu. Jde o perfektní řešení vytápění s teplotou podlahy 20 až 25°C (maximální mezní teplotou 28°C). Navíc topné kabely jsou zabudovány v podlaze, jsou skryty zraku pozorovatele, nezabírají žádný prostor v místnosti, což je vítáno především při vytápění historických objektů a ve stylových interiérech. Podlahové topení instalujeme převážně do nízkoenergetických rodinných domů

Topné kabely a jejich uložení

Příznivé vlastnosti topných kabelů – dobrá ohebnost, relativně malé rozměry a proudová zatížitelnost – umožňují použít je právě pro podlahové vytápění jako velkoplošné nízkopotenciální tepelné zdroje. Při stavbě rodinného domu s použitím topných kabelů  je nutno počítat s dostatečnou výškou podlahy z důvodu izolace a tím snížení topných ztrát (ekonomická úspora)

Elektroinstalační práce

Provádíme kompletní dodávky, rekonstrukce a opravy elektroinstalací v bytových a nebytových objektech.

Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu neboelektrických signálů v místě jejich užívání. Elektroinstalace slouží k přenosu elektrické energie (silové rozvody), nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. Požadovanému účelu musí vyhovovat její vybavení a dimenzování. Pro elektroinstalaci v budovách se užívají názvy rozvodná síť (silové rozvody), datová síť (datové rozvody), případně slaboproudé rozvody (sdělovací vedení). Elektroinstalace je tvořena soustavou vzájemně propojených vodičů, ovládacích prvků (spínače, stykače, relé) a jisticích prvků (pojistky, jističe,proudové chrániče, přepěťové ochrany). V budovách je elektroinstalace uložena ve stěnách v elektroinstalačních trubkách nebo přímo v omítce, případně na povrchu stěn nebo v prostoru v elektroinstalačních lištách, kanálech, žlabech.

Zajišťujeme

 • prohlídka objektu
 • vypracování cenové nabídky
 • provedení montážních prací včetně revizní zprávy

Přípojky NN

Kabelem a vzduchem včetně dodávky elektrického rozvaděče a slevěné  sazby ( noční proud)

Začátek elektrické přípojky vzniká odbočením od rozvodného zařízení dodavatele elektrické energie směrem k odběrateli. Odbočení vzniká odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici, vychází-li elektrická přípojka z elektrické stanice. Mimo elektrické stanice je za začátek elektrické přípojky považováno odbočení od venkovního nebo kabelového vedení.
Začátky elektrických přípojek:
V elektrické stanici odbočením od přípojnic, přitom přípojnice jsou rozvodným zařízením dodavatele elektrické energie. Upevňovací prvky, svorky apod. jsou již součástí přípojky. U venkovního vedení jsou vodiče hlavního vedení součástí zařízení dodavatele elektrické energie, včetně případného opěrného bodu (a to i v případě, že je tento bod zřízen současně s přípojkou). Součástí přípojky je až svorka jakéhokoli provedení. U kabelového vedení je kabel součástí zařízení dodavatele elektrické energie. Odbočná spojka, ať je jakékoliv konstrukce, je již součástí přípojky.
Ukončení elektrických přípojek:
Přípojky nízkého napětí: Ukončení přípojky je v přípojkové skříni.

Zajišťujeme

 • vzdušná přípojka NN
 • Zemní přípojka NN
 • Stavební přípojka NN

Veřejná osvětlení

Veřejné osvětlení (někdy označované zkratkou VO) je osvětlení ulicsilnic nebo jiných veřejných prostranství.

Veřejné osvětlení je veřejně prospěšnou službou. Zařízení veřejného osvětlení je podle zákona o pozemních komunikacích příslušenstvím pozemních komunikací a vlastní je obec nebo správce komunikace. Mimo pozemní komunikace, například v uzavřených areálech (nemocnice, školy, závody), v budovách nebo naželezničních stanicích, zřizuje a vlastní osvětlení obvykle vlastník nebo provozovatel pozemku nebo objektu.

Naší snahou je budovat takové soustavy pro veřejné osvětlení, které splňují požadavky na maximální účinnost a minimální spotřebu energie. V rámci nabídky komplexních služeb v oblasti elektro nabízíme i služby týkající se veřejného osvětlení. Díky tomu, že neustále sledujeme novinky v oboru, jsme schopni vždy navrhnout a realizovat nejvhodnější dostupné řešení na trhu.

Zajišťujeme

 • vlastní dodávky a montáž veřejného a venkovního osvětlení
 • repase svítidel a sloupů pro veřejné osvětlení
 • obnovu stárnoucích osvětlení za progresivní úsporná svítidla
 • poradenskou činnost

Poruchy

Odstranění elektrických závad a poruch, vyhledávání porušených kabelů a elektrických vedení přístrojem FLUKE. Provádíme kabelové spojky od průřezu vodiče 1,5 – 240 mm2.

Stálým zákazníkům nabízíme servis  do 24 hodin od nahlášení poruchy. Následnou opravu zajistíme v nejkratším možném termínu.

Slaboproud

Zajišťujeme

 • Přípravu pro TV, SAT i LAN trubkové rozvody.
 • Domácí telefony a videotelefony.
 • Přípravu pro EZS a EPS (elektronické zabezpečovací zařízení, elektronická požární signalizace)

Nouzové osvětlení

Navrhování a montáž podle platných technických předpisů a technických norem

Nouzové osvětlení jako jeden ze způsobů naplnění práva lidí na ochranu života a zdraví v souladu s Listinou základních práva svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Představuje důležité bezpečnostní opatření při úniku z požárně nebo havarijně ohrožených prostor. Nouzové osvětlení tvoří velmi malou část osvětlovací soustavy použité v uvažovaném objektu, ať už svým rozsahem nebo finančním objemem, ale patří k velmi důležitým prvkům celé této soustavy. Jak významná může být správně navržená osvětlovací soustava nouzového osvětlení, se lze přesvědčit třeba jen jednou v životě. Budeme-li však mít smůlu, již nikomu nepovíme, že nám nefunkční řešení v nouzi nepomohlo.

Nouzové osvětlení se zřizuje pro použití v případě selhání normálního osvětlení, je proto napájeno ze zdroje nezávislého na zdroji, který napájí normální osvětlení.

Nouzové osvětlení dělíme na

 • nouzové únikové osvětlení – umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního napájení
 • náhradní osvětlení – umožňuje pokračování v běžné činnosti bez podstatných změn

Zajišťujeme

 • vypracování cenové nabídky
 • provedení montážních prací včetně revizní zprávy

Hromosvody

Montáž hromosvodů provádíme na veškeré druhy a typy střech. Instalace se provádí v různých materiálech.

 • AlMgSi – hliníková slitina
 • Cu – měděná slitina
 • FeZn – pozinkovaná ocel
 • nerez

Montáže provádíme dle ČSN EN 62305 a projektové dokumentace

Proč instalovat el. podlahové topení:

- úspora elektrické energie díky malé povrchové teplotě topného zdroje
- velmi malá prašnost
- nepřepaluje částečky prachu, jako např. konvekční vytápění
- nízké pořizovací náklady
- malá konstrukční výška
- nulové náklady na údržbu, dlouhá životnost
- díky zabudování v podlaze nehyzdí interiér
více zde...

Přípojky NN

- zřizujeme veškeré přípojky NN
více zde...