Provádíme revize elektroinstalací v bytových a nebytových objektech.

Elektro revize společných prostor v bytových objektech je prováděna v přístupných částech společných prostor vyjma instalací v bytech. Součástí revize je podání nabídky na odstranění  případných závad.

Závady bezprostředně ohrožující zdraví a majetek jsou odstraněny okamžitě při revizi po konzultaci s objednatelem.

Předmětem elektrorevizí je především posouzení stavu elektroinstalace vzhledem k nalezení bezpečnostních rizik  spojených s ochrannou osob, zvířat a majetku. (odhalení místa případného vzniku požáru)

Spotřebiče a ruční nářadí

Nejvíce úrazů elektrickým proudem způsobuje nevyhovující  elektrické ruční nářadí a elektrospotřebiče

Revize spotřebičů a ručního nářadí provádíme dle požadavků  ve lhůtách ČSN 33 1600ČSN 33 1610.

Na každý revidovaný spotřebič vystavíme revizní zprávu (protokol).

Zdarma vedeme evidenci revizí spotřebičů

Měření se provádí přístroji Revex, Metrel-Eurotest, Fluke, Voltcraft

Proč instalovat el. podlahové topení:

- úspora elektrické energie díky malé povrchové teplotě topného zdroje
- velmi malá prašnost
- nepřepaluje částečky prachu, jako např. konvekční vytápění
- nízké pořizovací náklady
- malá konstrukční výška
- nulové náklady na údržbu, dlouhá životnost
- díky zabudování v podlaze nehyzdí interiér
více zde...

Přípojky NN

- zřizujeme veškeré přípojky NN
více zde...