Kabelem a vzduchem včetně dodávky elektrického rozvaděče a slevěné  sazby ( noční proud)

Začátek elektrické přípojky vzniká odbočením od rozvodného zařízení dodavatele elektrické energie směrem k odběrateli. Odbočení vzniká odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici, vychází-li elektrická přípojka z elektrické stanice. Mimo elektrické stanice je za začátek elektrické přípojky považováno odbočení od venkovního nebo kabelového vedení.
Začátky elektrických přípojek:
V elektrické stanici odbočením od přípojnic, přitom přípojnice jsou rozvodným zařízením dodavatele elektrické energie. Upevňovací prvky, svorky apod. jsou již součástí přípojky. U venkovního vedení jsou vodiče hlavního vedení součástí zařízení dodavatele elektrické energie, včetně případného opěrného bodu (a to i v případě, že je tento bod zřízen současně s přípojkou). Součástí přípojky je až svorka jakéhokoli provedení. U kabelového vedení je kabel součástí zařízení dodavatele elektrické energie. Odbočná spojka, ať je jakékoliv konstrukce, je již součástí přípojky.
Ukončení elektrických přípojek:
Přípojky nízkého napětí: Ukončení přípojky je v přípojkové skříni.

Zajišťujeme

  • vzdušná přípojka NN
  • Zemní přípojka NN
  • Stavební přípojka NN


Proč instalovat el. podlahové topení:

- úspora elektrické energie díky malé povrchové teplotě topného zdroje
- velmi malá prašnost
- nepřepaluje částečky prachu, jako např. konvekční vytápění
- nízké pořizovací náklady
- malá konstrukční výška
- nulové náklady na údržbu, dlouhá životnost
- díky zabudování v podlaze nehyzdí interiér
více zde...

Přípojky NN

- zřizujeme veškeré přípojky NN
více zde...