Veřejné osvětlení (někdy označované zkratkou VO) je osvětlení ulicsilnic nebo jiných veřejných prostranství.

Veřejné osvětlení je veřejně prospěšnou službou. Zařízení veřejného osvětlení je podle zákona o pozemních komunikacích příslušenstvím pozemních komunikací a vlastní je obec nebo správce komunikace. Mimo pozemní komunikace, například v uzavřených areálech (nemocnice, školy, závody), v budovách nebo na železničních stanicích, zřizuje a vlastní osvětlení obvykle vlastník nebo provozovatel pozemku nebo objektu.

Naší snahou je budovat takové soustavy pro veřejné osvětlení, které splňují požadavky na maximální účinnost a minimální spotřebu energie. V rámci nabídky komplexních služeb v oblasti elektro nabízíme i služby týkající se veřejného osvětlení. Díky tomu, že neustále sledujeme novinky v oboru, jsme schopni vždy navrhnout a realizovat nejvhodnější dostupné řešení na trhu.

Zajišťujeme

  • vlastní dodávky a montáž veřejného a venkovního osvětlení
  • repase svítidel a sloupů pro veřejné osvětlení
  • obnovu stárnoucích osvětlení za progresivní úsporná svítidla
  • poradenskou činnost
Proč instalovat el. podlahové topení:

- úspora elektrické energie díky malé povrchové teplotě topného zdroje
- velmi malá prašnost
- nepřepaluje částečky prachu, jako např. konvekční vytápění
- nízké pořizovací náklady
- malá konstrukční výška
- nulové náklady na údržbu, dlouhá životnost
- díky zabudování v podlaze nehyzdí interiér
více zde...

Přípojky NN

- zřizujeme veškeré přípojky NN
více zde...