Navrhování a montáž podle platných technických předpisů a technických norem

Nouzové osvětlení jako jeden ze způsobů naplnění práva lidí na ochranu života a zdraví v souladu s Listinou základních práva svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Představuje důležité bezpečnostní opatření při úniku z požárně nebo havarijně ohrožených prostor. Nouzové osvětlení tvoří velmi malou část osvětlovací soustavy použité v uvažovaném objektu, ať už svým rozsahem nebo finančním objemem, ale patří k velmi důležitým prvkům celé této soustavy. Jak významná může být správně navržená osvětlovací soustava nouzového osvětlení, se lze přesvědčit třeba jen jednou v životě. Budeme-li však mít smůlu, již nikomu nepovíme, že nám nefunkční řešení v nouzi nepomohlo.

Nouzové osvětlení se zřizuje pro použití v případě selhání normálního osvětlení, je proto napájeno ze zdroje nezávislého na zdroji, který napájí normální osvětlení.

Nouzové osvětlení dělíme na

  • nouzové únikové osvětlení – umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního napájení
  • náhradní osvětlení – umožňuje pokračování v běžné činnosti bez podstatných změn

Zajišťujeme

  • vypracování cenové nabídky
  • provedení montážních prací včetně revizní zprávy
Proč instalovat el. podlahové topení:

- úspora elektrické energie díky malé povrchové teplotě topného zdroje
- velmi malá prašnost
- nepřepaluje částečky prachu, jako např. konvekční vytápění
- nízké pořizovací náklady
- malá konstrukční výška
- nulové náklady na údržbu, dlouhá životnost
- díky zabudování v podlaze nehyzdí interiér
více zde...

Přípojky NN

- zřizujeme veškeré přípojky NN
více zde...